โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2024-04-09T03:45:38+00:00

วิชาการ

ดาวน์โหลด

บุคลากร

นักเรียน

ธรรมะ+ศิลป์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งท้ายปีการศึกษา’66

ระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่สำคัญคือ ** ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะแก่ผู้เรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรม "โครงการศิลปะเด็ก อนุบาลปีที่ 2 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเพ้นท์ผ้าบาติก การทำผ้ามัดย้อม และพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ณ เมืองไม้บาติก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด [...]

By |15 มีนาคม 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

เชิดชูเกียรติคนเก่ง ป.5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน’2566

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่เข้าสู่การวัดผลประเมินผลทางการเรียนปลายปี และยังเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียน นักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นของโปรแกรมการเรียนภาคปกติ และโครงการพิเศษ เช่น Gifted และ EP ได้จัดติวให้ความรู้และการสอบวัดผลประเมินผลอย่างเข้ม พร้อมกับมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนดีเด่นในระดับต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา เป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายมาเกียรติเป็นกำลังใจแก่นักเรีย ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ [...]

By |15 มีนาคม 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

Robot Kids Camp ’2567

กลุ่มงานไอทีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอน Coding การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการร่วมมือจากวิทยกรแกนนำท่านปิยะวัฒน์ วัฒนาและคณะ จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 55 คน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และการนำคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมส่งการการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความรู้และความสนุกสนามแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมยิ่ง และยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์พิเศษและภาคคณะเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยเสริมความรู้ [...]

By |15 มีนาคม 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

anubuddha66

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ณ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีประสงค์สำคัญ คือ 1. [...]

By |21 กุมภาพันธ์ 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ค่ายลูกเสือ Day Camp’66

ประมวลความรู้ภาคสนามลูกเสือ’66 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด บ้านหนองผักแว่น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า "Day Camp" ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนของเราตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 [...]

By |2 กุมภาพันธ์ 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

merry christmas and happy new year 2024

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอั งกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 [...]

By |4 มกราคม 2024|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

มหกรรมกีฬาสี-กีฬาไทย ’66

มหกรรมกีฬา-กีฬาไทย’2566 กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนทุกคนตั้งตารอคอยที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กีฬาสี-กีฬาภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกเชิงกีฬา การแสดงออก การเชียร์ การแสดงออกในศักยภาพของนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ร้อง รำ ทำเพลง การทำงานเป็นทีม การทำงานด้านศิลปะ การปฏฺิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม น้ำใจนักกีฬา ล้วนแต่ก่อเกิดจากกิจกรรมกีฬาสี - กีฬาไทยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เมื่อทุกอย่างพร้อม วันเวลาสถานที่พร้อมโรงเรียนของเราก็ไม่ได้รอช้า ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 [...]

By |20 ธันวาคม 2023|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ร่วมแสดงความยินดีชื่มชม นร.ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกส์ นานาชาติ 2023

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกส์ นานาชาติ ประจำปี 2023 ณ DAVAO CITY ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2566 ซึ่งนักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1. ดช.นชานนท์ ทองธีรภาพ ป.1/11 ระดับเหรียญเงิน 2. ดญ.กัญจน์พัชร [...]

By |3 ตุลาคม 2023|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top