โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2022-11-11T05:24:02+00:00

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลโควิท-19

Download-ฟอร์มราชการ

ลงชื่อรับเกียรติบัตร(วิทย์)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์65เต็มเปี่ยมความรู้สนุกสนานล้นเฟรม..

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด [...]

By |กันยายน 17, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการ "ฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมศูนย์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท." ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 144 คน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุรพล พิมพิลา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ปริศนาซ่อนสมบัติ 2. เกมนักสร้างเมือง 3. อยากแข็งต้องเขย่า [...]

By |สิงหาคม 19, 2022|Categories: ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

วันภาษาไทย’65 กิจกรรมหลากหลาย ยิ่งใหญ่ อนุบาลร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ [...]

By |สิงหาคม 1, 2022|Categories: Uncategorized|0 Comments

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ป.6

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกองลูกเสือและเนตรนารี [...]

By |กรกฎาคม 7, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ. นิเทศ เยี่ยมเยือน ขับเคลื่อนปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างเข้มข้น โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของเราผ่านการประเมิน ผ่านการตรวจราชการอย่างยอดเยี่ยม ตามนโยบายติดตามดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราได้เก็บภาพกิจกรรมการประเมิน บรรยากาศการเรียนการสอน การสาธิตการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้.. [...]

By |กรกฎาคม 1, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป, ข่าวสารวิชาการ|0 Comments

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์อนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู 2. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู 4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกรำลึกในพระคุณครู การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิท-19 โดยให้ตัวแทนห้องเข้าร่วมเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและความปลอดภัย ส่วนนักเรียนที่แต่ละห้องก็ชมการถ่ายทอดสดงานพิธีไหว้ครูอยู่ที่ห้องเรียนของตนเอง [...]

By |มิถุนายน 18, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

งานอนามัยโรงเรียนเข้มโควิด-ยุงลาย เชิงรุกทุกวัน

งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน ทำความความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา โดยท่านรองผู้อำนวยการ ปรีดิ์ และ คณะทำงานอนามัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังจากเลิกทำการเรียนการสอนและพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด..  

By |พฤษภาคม 28, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รองผอ./65

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาก่อนแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกศาษา/2565 ซึ่งคณะดูงานได้เข้าศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการต่างๆ ทั้งโครงการปกติ โครงการพิเศษ เช่น Gifted  IEP และ EP ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เข้าดูเข้าชมในสภาพจริง ให้พบทั้งสิ่งที่ดีนำไปประยุกต์ และให้พบกับปัญหาที่ยังรอการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานได้ประสบการณ์อย่างเต็มตลอด 1 วัน ในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ / วัน 23 พฤษภาคม 2565

By |พฤษภาคม 29, 2022|Categories: ข่าวสารทั่วไป|0 Comments
Loading...
Gen-Z
ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด.
Go to Top