โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกส์ นานาชาติ ประจำปี 2023 ณ DAVAO CITY ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2566 ซึ่งนักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. ดช.นชานนท์ ทองธีรภาพ ป.1/11 ระดับเหรียญเงิน
2. ดญ.กัญจน์พัชร กิตติวรวุฒิ ป.2/11 ระดับเหรียญเงิน
3. ดช.ธนกร สัจจะสนทิศ ป.2/11 ระดับเหรียญทองแดง
4. ดช.ณธเดช สัจจะสนทิศ ป.5/12 ระดับเหรียญทอง
5. ดช.ธีรปกรณ์ ปพนกรพงศรฐ์ ป.5/12 ระดับเหรียญทอง
6. ดช.พงษ์นเรศ เฉตระการ สัจจะสนทิศ ป.5/12 ระดับเหรียญเงิน
7. ดช.พิรานันท์ เฉตระการ ป.6/12 ระดับเหรียญเงิน