คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประมวลความรู้ภาคสนามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประมวลความรู้ภาคสนามอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จัดกิจกรรมภาคสนามคือ 1. ฐานการเปิด-ปิดกองลูกเสือ 2. ฐานผจญภัยผูกเงื่อน 3. ฐานเพลงและเกม 4. ฐานระเบียบ-วินัยลูกเสือ โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2566 และเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ เช่น กิจกรรมยิงปืนสั้น-ยาว กิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ค่ายทหารสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด

ดังประมวลภาพกิจกรรม ต่อไปนี้