งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโควิท-19 อย่างเข้มข้น โดยได้ทำบันทึกข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการได้รับวัคซีน ตรวจสอบนับสถิตินักเรียนที่ได้รับเชื้อมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดทำสถิติและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่นักการ แม่บ้าน ทำความความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา โดยท่านรองผู้อำนวยการ ปรีดิ์ และ คณะทำงานอนามัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังจากเลิกทำการเรียนการสอนและพ่นยาฆ่ายุงทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด..