วันเสาร์, 23 มกราคม, 2021

ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ

Position: ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  • ปริญญาเอก บริหารการศึกษา
  • คติพจน์ ประจำใจ
    • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่น