วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Phone: 0895739329
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี