วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นายไพทูรย์ ชินสุทธิ์

Position: ครูพิเศษ วิทยาการคำนวณ ป.6
Phone: 0896190191
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ