วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นายสุชาติ พรมมร

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.3
Phone: 0866325539
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี