วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางลัดดา อินทร์สา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารวิชาการ
  • รอง.ผอ.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
  • วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  • ปริญญาโท บริหารการศึกษา