วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นายบุญศิลป์ สีทำมา

Position: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • รอง.ผอ.ฝ่ายงบประมาณ
  • ว.ผู้บริหารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  • ปริญญาตรี พละศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารการศึกษา
  • คติพจน์ ประจำใจ
    • ความรู้ คู่คุณธรรม