วันเสาร์, 23 มกราคม, 2021

นายณุศิต ภิรมยา

Position: ครูพิเศษ พลศึกษา ป.4
Phone: 0854597955
  • สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ปริญญาตรี พลศึกษา
  • คติพจน์ประจำใจ
    • ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจริง