วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางเสงี่ยม ปางลิลาศ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Phone: 0872301488
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี