วันพุธ, 5 สิงหาคม, 2020

นางเยาวภา จัตุโพธิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Phone: 0985849367
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์