วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Phone: 0819757688
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม