วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0848870499
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย