วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางเทียมจันทร์ อันทะไชย

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Phone: 0848870499
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย