วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นางเกศนี ธรรมวิเศษ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Phone: 0629181869
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม