วันศุกร์, 22 มกราคม, 2021

นางอัญชลี ภูมิเศษ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
Phone: 0811493011
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม