วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางอัจฉรา มีสวัสดิ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
Phone: 0885626385
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี