วันเสาร์, 23 มกราคม, 2021

นางอรุณรัตน์ จันทร์ศรี

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
Phone: 0862306565
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม