วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Phone: 0956634173
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • งานสนับสนุน ทะเบียนและวัดผล