วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐานะราช

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ