วันพุธ, 5 สิงหาคม, 2020

นางวรรณภา แสนประดิษฐ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
Phone: 0848968396
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ