วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นางยุพิน บุตรน้ำเพชร

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี