วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Phone: 0831423264
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย