วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางพวงแก้ว ยาวไธสง

Position: ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.5
Phone: 0630211450
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี