วันศุกร์, 22 มกราคม, 2021

นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Phone: 0956645738
  • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี