วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ป.5
Phone: 0856460664
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม