วันพุธ, 5 สิงหาคม, 2020

นางนันทิยา แก้วกิจติ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12(EP)
Phone: 0819742105
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์