วันศุกร์, 22 มกราคม, 2021

นางนันทิยา แก้วกิจติ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12(EP)
Phone: 0819742105
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์