วันพุธ, 5 สิงหาคม, 2020

นางนวลศรี ใจหาญ

Position: ครูพิเศษสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2
Phone: 0879451229
  • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม