วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

นางช่อติมา อาวรณ์

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Phone: 0878553503
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์