วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

นางจารุวรรณ พุทธลา

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
Phone: 0847958236
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ภาษาไทย