วันอาทิตย์, 18 เมษายน, 2021

คุณครูปริยภัทร เวียงพล

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Phone: 0868521458
  • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี