วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน, 2020

คุณครูชัยรักษ์ พลหาญ

Position: ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11(Gifted)
Phone: 0885607232
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์