วันจันทร์, 26 ตุลาคม, 2020
หน้าแรก โครงการ English Program

โครงการ English Program

โครงการ English Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดดเด่น อีกทั้งยังชอบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย นักเรียนจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานได้ทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสุขศึกษาการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศที่ทำการสอนในวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โครงการเน้นการคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกครูประจำการ เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูชาวต่างประเทศ (Co-teacher) ทุกชั่วโมงเรียนที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยนักเรียนตลอดเวลาที่เรียนในโครงการ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนจะมีทั้งครูไทยและครูชาวต่างประเทศร่วมกันให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ มีทั้งการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และยังมีความเข้มข้นในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ในเวลาเดียวกัน

video

น้องนัชชาคว้ารางวัลยุวทูตความดี Award62 ก.ต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดของแสดงความยินดีและชื่นชม..เด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้น ป. 6/12 โครงการEnglish Program อนุบาลร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ จากการเข้าร่วมอบรมต้นกล้าความดีก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาของยุวทูตฯ ในเชิงการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน  และการนำเสนอ ทำให้ยุวทูตความดีเกิดความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี เพื่อมีบทบาทนำในการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างน่าภาคภูมิ..

สุขสันต์วันคริสต์มาส EPมีสุขตลอดปี 62

สุขสันต์วันคริสต์มาส อนุบาลมีสุขตลอดปี 62 //วันที่ 25 ของทุกปีประเพณีที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวคริสต์ แต่สำหรับอนุบาลของเราได้เห็นความสำคัญและศึกษาวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะต้องมีเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในวันนี้ และเด็กทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับวันคริสต์มาส (ประมวลภาพกิจกรรม)

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

อนุบาลร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสที่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดผู้บริหารและคณะคุณครูได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย 1. รองผอ.วิชัย ขจรมณี 2.รองผอ.บุญศิลป์ สีทำมา 3.นางเกศนี ธรรมวิเศษ 4. นางจันทรา คุณารักษ์ 5. นางทับทิม สว่างขจร 6. นางทัศนีย์ มาตชัยเคน 7. นางนวลศรี ใจหาญ 8. นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ 9. นางบานชื่น ผลากอง 10. นางพวงเพชร...

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ดังนี้  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้สอนภาษาอังกฤษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดในประกาศของโรงเรียนอนุบาล ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 บัตนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ ดังรายละเอียดที่แนบมา..