วันพุธ, 23 มิถุนายน, 2021
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

106 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ประกาศ..แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ได้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ (On-site, Online, On-Air, On-Hand, On-Demand) และให้คำนึงถืงความปลอดภัยต้านสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้   ...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  และ QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นรายชื่อที่ได้ทำการปรับปรุงล่าสุด มีการจัดห้องเรียนและนักเรียนให้มีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด คณะครู ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดรายชื่อต่อไปนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยครับ... รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 + QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.1 รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 + QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2 รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อชั้นประถมศึกษาปีที่...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้และมีสิทธิ์เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม..การรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองเข้าทำภาระกิจได้เพียง 1 คน ไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย) ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครเด็กชายและเด็กหญิงเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 164 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 31 คน โดยวิธีจับฉลาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ จับฉลากแทน) ในวันเสาร์ที่...