ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร(โครงการ EP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
136

ประกาศเพิ่มเติม!!

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของการซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anuban101.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-4640005 ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกที่นี่..Download หนังสือราชการการประกวดราคาจัดซื้อและรายละเอียด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here