ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้และมีสิทธิ์เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564

0
553

(เพิ่มเติม..การรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองเข้าทำภาระกิจได้เพียง 1 คน ไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครเด็กชายและเด็กหญิงเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 164 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 31 คน โดยวิธีจับฉลาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ จับฉลากแทน) ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
     ผลการจับฉลาก นักเรียนที่จับฉลากได้และมีสิทธิ์เข้าเรียน 31 คน เป็นนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 15 คน รวม 31 คน ดังรายชื่อที่แนบมาท้ายประกาศ มามอบตัวเข้าเรียนในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ ถ้าหากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์..

(เพิ่มเติม..การรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองเข้าทำภาระกิจได้เพียง 1 คน ไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย)

Downlaod หนังสือประกาศและรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้และมีสิทธิ์เข้าเรียน ป.1 /2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here