ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พ.ค.64(ล่าสุด!!!)

0
2279

###ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พ.ค.64(ล่าสุด!!!)

คลิกที่นี่..Downlaod รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564

 

###ประกาศเลื่อนวันจับสลากใหม่ล่าสุด!!! เป็นวันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 64 และมอบตัววันอาทิตย์ 16 พ.ค. 64 (เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังระบาดหนัก)

ประกาศเลื่อนวันจับสลากใหม่เป็นวันที่ เสาร์ที่ 15 พ.ค. 63 , มอบตัววันอาทติย์ที่ 16 พ.ค. 64  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับรับการจับสลาก

โรงเรียนอนุบลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเด็กชายและเด็กหญิงเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 400 คน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ที่สมัครเข้าเรียนแล้วจำนวน 371 คน สามารถรับเพิ่มได้อีก 29 คน จึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามจำนวน 29 คน และในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่จะรับเพิ่มเติมได้ จะใช้วิธีจับฉลากตามเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกำหนดรับใบสมัครและระเบียบการในวันที่ 6 เม.ย. 64 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 64 รับสมัครในวันที่ 16 เม.ย. 64 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 64 จับสลากในวันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 64 มอบตัว วันอาทิตย์ที่16 พ.ค. 2564 ดังรายละเอียดของประกาศโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ที่ได้แนบเพิ่มเติมต่อไปนี้..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here