ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 โครงการ EP ปีการศึกษา 64

0
1045

ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2564 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนในลำดับที่ 1 – 60 (จำนวน 60 คน) รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โครงการ English Program ผู้ไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ดังรายละเอียดหนังสือราชการที่แนบมานี้..

คลิกที่นี่.. Downloads รายละเอียด หนังสือราชการเพิ่มเติม..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here