ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564

0
2089

ตามที่ฝายวิชาการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564  บัดนี้ผลการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 80 (จำนวน 80 คน) มารายงานตัวพร้อมชำระเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะคิดเลือกลำดับต่อไปตามลำดับสละสิทธิ์

Donwload 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ ป.1

Download..แบบฟอร์มเพื่อขอดูคะแนนสอบบุตรหลานของท่าน

***  หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถขอดูคะแนนได้โดยการดาวน์โหลด บันทึกขอดูคะแนนของนักเรียนได้ที่ห้องวิชาการ ในเวลาราชการ แนบเอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here