ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

0
9940

ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการเรียน ENGLISH PROGRAM

หมายเหตุ ประกาศนี้เป็นประกาศไม่เป็นทางการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องงานบริหารวิชาการโรงเรียน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here