เนื่องในโอกาสที่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดผู้บริหารและคณะคุณครูได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
1. รองผอ.วิชัย ขจรมณี
2.รองผอ.บุญศิลป์ สีทำมา
3.นางเกศนี ธรรมวิเศษ
4. นางจันทรา คุณารักษ์
5. นางทับทิม สว่างขจร
6. นางทัศนีย์ มาตชัยเคน
7. นางนวลศรี ใจหาญ
8. นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ
9. นางบานชื่น ผลากอง
10. นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย
11. นายไพยนต์ พลศรีเมือง
12. นางเสาวนีย์ สุริยาประภา
13. นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์
14. นางเต็มเดือน สุวรรณพันธ์
15. นายถาวร จันทร์ขอนแก่น

ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอนุบาลร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา ประกอบด้วย วันที่ 18 กันยายน 2563 งานเลี้ยงมุทิตาจิตเครือข่ายโรงเรียนพลาญชัย วันที่ 25 กันยายน 2563 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและงานลี้ยงมุทิตาจิต วันที่ 28 กันยายน 2563 อำลาหน้าเสาธง และงานสุดท้าย 30 กันยายน 2563 กราบลาสิ่งศักดิ์สิทฺธิ์ประจำโรงเรียน ขออวยพรให้คณะบุคลากรผู้เกษียณทุกท่านพบแต่ความสุข ไร้ทุกข์ ไร้โรคภัย ทุกท่านจะอยู่ในความทรงจำของอนุบาลร้อยเอ็ดตลอดไป..(ประมวลภาพกิจกรรม)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here