โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ(แทนตำหน่งที่ว่างลง)  จำนวน 1 อัตรา  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและเว็บไซด์ http://www.anuban101.ac.th สอบคัดเลือกวันที่ 5 กันยายน 2563  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 7 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดหนังสือราชการที่แนบมา >> Download หนังสือราชการ <<

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here