แจ้งแนวปฏิบัติการมาเรียนและรายชื่อกลุ่ม ก, กลุ่ม ข ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

0
2968

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นการเปิดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางในการมาเรียนของนักเรียน ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

นักเรียนแบ่งเป็น กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข
เรียน สลับสัปดาห์ 

กลุ่ม ก ทำการเรียนการสอนเรียน
1 ก.ค. – 3 ก.ค. 63

กลุ่ม ข ทำการเรียนการสอนเรียน
8 ก.ค. – 10 ก.ค. 63

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here