ประกาศรายชื่อนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2563

0
13065

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนและปกครองได้ทราบห้องเรียนที่ประจำชั้น ครูประจำชั้นเรียนคือคุณครูท่านใดและเป็นการเตรียมพร้อมบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าลืมเพิ่มไลน์ห้องเพื่อติดต่อกับครูประจำชั้นเรียนและห้องเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป!!!!

รายชื่อนักเรียนใช้ประกอบการเรียนทางไกลสถานการณ์ Covid-19 เท่านั้น
ไม่ใช่เอกสารตัวจริงจากงานทะเบียนโรงเรียน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here