เมื่อสิ้นสุดการมอบตัวเข้าเรียนอนุบาล 2 ปรากฏว่ามีนักเรียนในกลุ่มดังกล่าวสละสิทธิ์เข้าเรียน จำนวน 7 คน จึงแจ้งให้นักเรียนที่จับสลากได้ลำดับสำรอง จำนวน 7 คน มารายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้อง  เวลา 9.00 – 16.00 ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

—> หนังสือประกาศเรียกลำดับสำรอง 1 – 7 เข้าเรียนเพิ่มเติมอนุบาล2
—> หนังสือประกาศเรียกลำดับสำรอง 1 – 7 เข้าเรียนเพิ่มเติมอนุบาล2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here