ผลการจับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่จับสลากได้มี 11 คน ประกอบด้วย ชาย 5 คน หญิง 6 คน ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศ รายงานตัวเข้าเรียนในวันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

—> ประกาศผลการจับสลากเข้าเรียน ป.1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ป.1
—> ประกาศผลการจับสลากเข้าเรียน ป.1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ป.1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here