ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2533 บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว มีผู้สมัครเข้าเรียน ดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 389 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 389 คน

2. กลุ่มนักเรียนอื่น สมัครทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 18 คน ขาดคุณสมบัติ จำนวน 2 คน

ดังนั้นจึงให้นักเรียนในกลุ่มนักเรียนอื่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ มาทำการคัดเลือกโดยวิธีจับสลากตามวิธีที่โรงเรียนกำหนด ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

–> คลิกเพื่อเข้าดูประกาศและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
–> คลิกเพื่อเข้าดูประกาศและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here