ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ Gifted ปี 63

0
1795
ตามที่โรงเรียนได้จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อเข้าเรียนโครงการ Gifted ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 72 มอบตัวและเข้ารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ ถ้าไม่มามอบตัวและรายงานตัวถือว่าสละสิทธฺิ์ จึงประกาศพร้อมหนังสือราชการและแนบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แนบมาดังนี้..
–> คลิกเพื่อดูหนังสือประกาศและรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน Gifted ปี 63
–> คลิกเพื่อดูหนังสือประกาศและรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน Gifted ปี 63

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here