ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้จัดจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีใช้ตัวแทนจับสลากแทนนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนสักขีพยาน สื่อมวลชน ในระหว่างเวลา 8.30 – 13.00 น. บัดนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  ดังหนังสือประกาศและรายชื่อนักเรียนที่แนบมานี้
—>คลิกดูไฟล์ประกาศผลการจับสลากเข้าเรียนอนุบาลปีที่ 2 ปี63
—>คลิกดูไฟล์ประกาศผลการจับสลากเข้าเรียนอนุบาลปีที่ 2 ปี63

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here